Shkolla e mesme
``Gjin Gazulli``

Gjin Gazulli ka qenë ndër figurat më të shquara të shkencës evropjane të shekullit të XV. Themelet e kësaj shkolle janë vënë që në vitin 1979.Atëherë pranë kësaj shkolle mësimi zhvillohej në profile të ndryshme arsimore. Tani shkolla jonë punon në dy ndërrime dhe numëron 884 nxënës të shpërndarë në 35 paralele dhe profile të ndryshme.

Më shumë

Profilet Arsimore

Informatikë

Pershkrim i programit informatike

Telekomunikacion

Pershkrim i shkurter i programit te telekomunikacionit

Instalime elektrike

Pershkrim i shkurter i programit per instalime elektronike

Energjetikë

Pershkrimi i programit per energjetike

Elektronikë konsumuese dhe pajisje të zyreve

Pershkrim i shkurter i programit per elektronikë konsumuese dhe pajisje të zyreve

Elektronikë industriale

Pershkrimi i programit per elektronike industriale.

Diplomimi

Diplomimi">